Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Virrion Sp. o.o.
§ 1
Regulamin określa zasady świadczenia przez  Virrion Sp. o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kolbego 29. 15-174 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  numerem KRS 0000583722, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 9662100403, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, który został wpłacony w całości, usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Portalu internetowego Virrion Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.virrion.pl 
§ 2
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
• Virrion Sp. z o.o.,
• Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu internetowego Virrion Sp. z o.o.”,
• Portal – Portal internetowy Virrion, będący systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym Virrion pod adresem internetowym www.virrion.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone  wzajemnymi relacjami,
• system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
• świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych,
• Użytkownik – podmiot korzystający z Portalu,
• Usługi – usługi świadczone przez Virrion drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu,
• E-mail zwrotny – email wysłany przez Virrion na adres Użytkownika podany we Wniosku pożyczkowym,
• Pliki „Cookie” – niewielkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych, które pozwalają dostosowywać Usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Usług.

§ 3
1. Na podstawie Regulaminu Virrion w ramach Portalu świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:
a)  informacje związane z ofertą i działalnością Virrion,
b)   adres e-mail – usługa umożliwiającą przekazywanie przez Użytkownika do Virrion zapytań związanych z ofertą Virrion,
c)   e-mail zwrotny – usługa umożliwiająca Virrion potwierdzenie danych,
f)    wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych,
g)   wysyłanie wiadomości lub zapytań do Virrion.

VIRRION SP. Z O.O.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Virrion Sp. o.o. siedziba przy ul. Kolbego 29, 15-174 Białystok, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numerem KRS 0000583722, zarejestrowaną jako podatnik pod numerem NIP 9662100403

Social Media

2021 Virrion Sp. z o.o.